Blog

  • Data dodania: 31.08.2023
  • Autor wpisu: Magdalena Geraszek
Protokół zdawczo-odbiorczy jest jednym z ważniejszych dokumentów podpisywanych w momencie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości jest protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to dokument, który zawiera informacje na temat rzeczywistego stanu przekazywanej nieruchomości Odpowiednio sporządzony pomaga wykazać wyposażenie lokalu, stan techniczny nieruchomości, stan liczników (energii elektrycznej, gazu, wody oraz centralnego ogrzewania na dzień przekazania mieszkania), a tym samym chroni przed wysuwaniem nieuzasadnionych roszczeń w przyszłości. Do protokołu zdawczo-odbiorczego warto dołączyć dokumentację fotograficzną obejmującą wszelkie usterki, czy zniszczenia poszczególnych elementów nieruchomości.


Co dokładnie powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy ?

1. Datę i miejsce podpisania.
2. Adres nieruchomości, której dotyczy protokół.
3. Dane stron, czyli Kupującego i Sprzedającego lub Najemcy i Wynajmującego.
4. Dane teleadresowe każdej ze stron, czyli numer telefonu, adres e-mail oraz adres do korespondencji.
5. Stany i numery liczników wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, gazu oraz energii elektrycznej.
6. Kod do domofonu.
7. Informacje dotyczące przekazywanych kluczy – ilość kompletów kluczy z ich przeznaczeniem.
8. Wyposażenie mieszkania wraz z opisem stanu.
9. Wykonaną dokumentację fotograficzną koniecznie należy dołączyć do protokołu. Zdjęcia mogą zostać wydrukowane, przekazane w pamięci przenośnej, bądź wysłane droga mailową.
Należy pamiętać o wpisaniu tej informacji do protokołu.
10. Podpisy obu stron transakcji.


Protokół powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Dokument ten powinien zostać sporządzony zarówno w dniu przekazania mieszkania Najemcy, jak i również w dniu zwrócenia mieszkania Wynajmującemu. Dzięki prawidłowo sporządzonemu protokołowi również przy sprzedaży mieszkania możemy zapobiec ewentualnym zarzutom związanym z wykryciem usterek po przekazaniu kluczy oraz ułatwimy sobie proces rozliczenia z dostawcami mediów. Protokół zdawczo-odbiorczy jest już ostatnim etapem kupna lub wynajmu nieruchomości, dlatego warto sporządzić ten dokument dokładnie i sumiennie. Najlepiej spisać go tuż przed samym przekazaniem kluczy do naszego, nowego mieszkania.