Blog

  • Data dodania: 18.11.2023
  • Autor wpisu: Magdalena Geraszek
Raczej większość z nas pamięta, że 1 stycznia 2019 r. nastąpiła przełomowa zmiana dot. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych przez budynki mieszkalne. Od tego momentu grunty są już "wykupione" z mocy prawa. Mieszkańcy bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych stali się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mieszkają. Nie ma już zatem dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, natomiast pamiętajmy, że przekształcenie było odpłatne.

Całą opłatę można też było wpłacić jednorazowo, dokonując płatności "z góry". W sytuacji gdy ktoś nie mógł sobie pozwolić na uiszczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej (czyli opłaty za nabycie prawa własności), należało płacić co roku przez 20 lat opłaty roczne, tak jak to było w przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste. Termin na zapłatę pozostał bez zmian, czyli do 31 marca każdego roku. W odniesieniu do gruntów państwowych przewidziano wówczas bonifikatę w wysokości 60 proc., w przypadku gdy płatność jednorazowa zostałaby wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.
 

Co jeśli ktoś nie złożył wniosku o bonifikatę i dokonał jednorazowej opłaty przekształceniowej ?


Właściciele takich nieruchomości mają zapis w dziale III KW, który brzmi: Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jest to tzw. „przypominajka” o tym, żeby uiszczać opłaty przekształceniowe do 31 marca każdego roku. Jeśli właściciel nieruchomości jest w stanie dokonać opłaty jednorazowo oczywiście może to zrobić kierując wniosek do urzędu gminy (ePUAP, poczta).

Czas na złożenie takiego wniosku mamy czas zawsze od początku roku i nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności. Urząd musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni, informując w jakim terminie i jaką kwotę należy wpłacić. Po wniesieniu opłaty otrzymuje się dokument potwierdzający spłatę należności (osoby płacące w ratach otrzymają go dopiero po zapłaceniu ostatniej raty). To moment, w którym można złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie z księgi wieczystej naszej nieruchomości zapisu o konieczności wnoszenia opłaty przekształceniowej.