Blog

 • Data dodania: 16.03.2023
 • Autor wpisu: Magdalena Geraszek
Już od 28 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Właściciele nieruchomości muszą przygotować się na kilka zmian. Jakie obowiązki na nich czekają? Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczyć będzie nowy wymóg?
Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule poniżej. Zapraszam Magdalena Geraszek 😊

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?

Świadectwo energetyczne budynku (inaczej certyfikat lub paszport energetyczny) jest to certyfikat, który tworzy się analizując wskaźniki energetyczne budynku. Aby wydać ocenę, dedykowany specjalista oblicza zapotrzebowanie nieruchomości na energię, którą wykorzystuje się do ogrzewania pomieszczeń, wentylacji, podgrzewania wody, klimatyzowania wnętrza czy oświetlenia.

Ważne! Świadectwo będzie wymagane nie tylko dla nowo zbudowanych domów lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych, lecz także dla tych wcześniej zbudowanych.

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne?

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

A kiedy nie jest wymagane świadectwo energetyczne?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej nie będzie wymagane w odniesieniu do:
 • budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • budynków używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej (m.in.: kościoły, katedry, bazyliki,
 • budynków przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²,
 • budynków gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²rok).

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Pod warunkiem, że w domu nie dokonano termomodernizacji i np. wymiany okien, czy modernizacji systemów ogrzewania.A co jeśli zabraknie świadectwa energetycznego?

Nowelizacja ustawy wprowadza także kary dotyczące wyrobienia świadectwa charakterystyki energetycznej. Właściciel nieruchomości może zostać ukarany karą grzywny za niedołączenie dokumentu w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, jednak wysokość grzywny nie została określona w ustawie i jej górna granica nie jest znana.

Gdzie mogę wyrobić świadectwo charakterystyki energetycznej i ile to kosztuje?

Nowe przepisy określają, że od 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz takich osób znajdziemy na stronie ministerstwa rozwoju i technologii - https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/bgk-sr/pomoc/opublikowanyuprawniony_pl
Koszt wykonania świadectwa energetycznego zależy od różnych czynników. Przy wyliczeniu brana jest pod uwagę wielkość i przeznaczenie budynku, poziomu skomplikowania bryły, istniejących instalacji, konstrukcji przegród, możliwości otrzymania dokumentacji technicznej oraz miejsca, w którym znajduje się nieruchomość. Ceny wahają się od około 400 zł dla mieszkania i od około 550-600 zł dla domu. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku wielorodzinnego to koszt około 1000 zł.


Źródło: sejm.gov.pl
https://muratordom.pl/