Blog

  • Data dodania: 11.05.2023
  • Autor wpisu: Magdalena Geraszek
Kupując lokal mieszkalny można wraz z nim nabyć pewne „dodatki”. Takim dodatkiem najczęściej jest piwnica, komórka lokatorska, garaż lub miejsce postojowe. Trzeba pamiętać, że ta lista nie jest zamknięta, a więc można do niej dodać inne lokale spełniające definicję pomieszczenia, np. boks rowerowy, składzik itp. Pomieszczeniem przynależnym nie będzie za to np. ogródek albo miejsce postojowe, gdyż – nie mając ścian – nie jest pomieszczeniem.

Warto też nie mylić pomieszczeń przynależnych z częścią wspólną nieruchomości. Tu różnica jest prosta – pomieszczenie przynależne to pomieszczenie przeznaczone do wyłącznego użytkowania przez właścicieli określonej nieruchomości lokalowej, natomiast części wspólne to miejsca takie jak np. wózkownia, rowerownia, czy winda, z których mogą korzystać wszyscy właściciele mieszkań w budynku. Można mieć do czynienia z oddzielną nieruchomością, pomieszczeniem przynależnym lub prawem do wyłącznego korzystania. Ma to wpływ zarówno na zapisy w księdze wieczystej nieruchomości jak i na możliwość samodzielnego obrotu takim dodatkowym składnikiem nieruchomości.

 

Jaka jest definicja pomieszczenia przynależnego?

Ustawa o własności lokali wskazuje, że do lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną własność może przynależeć, jako część składowa tego lokalu inne pomieszczenie. Pomieszczenie to nie musi znajdować się bezpośrednio w sąsiedztwie mieszkania. Może znajdować się nawet na innej kondygnacji albo też w innym obiekcie (budynku), byle by znajdowało się w granicach nieruchomości gruntowej, z której wyodrębniono lokal. Pomieszczenie przynależne jest oznaczane w dokumentacji (np. na rzucie kondygnacji) przy umowie ustanawiającej odrębną własność lokalu a powierzchnia tego pomieszczenia jest sumowana z powierzchnią lokalu w księdze wieczystej gdzie wpisuje się powierzchnię użytkową lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych. Pomieszczeń przynależnych nie należy mylić z pomocniczymi. Pomieszczenia pomocnicze służą bowiem zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (ale nie są izbami). Zwyczajowo uznaje się, że chodzi o: toalety, łazienki, korytarze, przedpokoje, antresole, schody wewnętrzne itp.

Czy pomieszczenie przynależne powinno być sprzedawane łącznie z mieszkaniem?

W przypadku zmiany właściciela mieszkania pomieszczenia przynależne do danego lokalu również są sprzedawane. Są jakby jego częścią. Nie ma jednak możliwości aby sprzedać mieszkanie “bez przynależnej piwnicy”. A gdy chcemy sprzedać samo pomieszczenie przynależne, jest to możliwe na określonych zasadach - pomieszczenie przynależne można sprzedać wyłącznie właścicielowi innego lokalu w tej samej wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnota zaś musi wyrazić na to zgodę (poprzez głosowanie). Czyli, aby właściciel mieszkania mógł sprzedać osobno komórkę lokatorską czy piwnicę, musi znaleźć chętnego do zakupu sąsiada z tej samej wspólnoty. Następnie wspólnota musi większością głosów przyjąć uchwałę, która na taką transakcję zezwala. W innych przypadkach sprzedaż pomieszczenia przynależnego jest możliwa tylko razem z mieszkaniem. Natomiast z oddzielną księgą wieczystą dla lokalu użytkowego sprzedawanego wraz z mieszkaniem można mieć do czynienia tylko w stosunku do garażu. Mając oddzielą księgę wieczystą dla garażu można oddzielnie określić jego cenę i można sprzedać garaż niezależnie od mieszkania.

Odrębną sytuacją jest zakup nieruchomości na rynku wtórnym, które stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, którego właściciel korzysta z piwnicy. W tej sytuacji niestety ta piwnica pomieszczeniem przynależnym nie będzie. Piwnica jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, a spółdzielca tylko to pomieszczenie użytkuje. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe nie ma bowiem udziału w częściach wspólnych.