Blog

  • Data dodania: 11.07.2023
  • Autor wpisu: Magdalena Geraszek
Przepisy definiują wspólnotę mieszkaniową ją jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnoty dzielą się na małe i duże. Kiedy mówimy o tych drugich (od 4 lokali), pojawiają się pojęcia takie jak zarządca nieruchomości czy administrator, dodatkowo pojawia się pojęcie zarząd. Pojęcia na pierwszy rzut oka wyglądają jak synonimy, jednak każdy z tych organów różni się nieco od siebie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Sposób zarządu wspólnotą mieszkaniową

O dużej wspólnocie mieszkaniowej mówimy, kiedy liczba wyodrębnionych lokali jest większa niż trzy. Zgodnie z ustawą o własności lokali właściciele muszą w takim przypadku wybrać sposób zarządu nieruchomością. Wyróżniamy dwa sposoby:

Zarząd osobowy

Zarząd wyłaniany jest spośród członków wspólnoty mieszkaniowej w drodze głosowania. Może być jedno lub kilkuosobowy. Jeżeli nie będzie on spełniać oczekiwań pozostałych członków wspólnoty mogą oni zadecydować o jego odwołaniu.

Zarząd powierzony

Mieszkańcy mogą zadecydować o powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej. Wówczas sporządzany jest akt notarialny, który daje pełnomocnictwo do działania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. W takim przypadku mówmy o zarządcy nieruchomości.Zakresy obowiązków zarządu i zarządcy nieruchomości

Każda nieruchomość ma części wspólne, czyli np. korytarze, dach, patio, czy parking. Ktoś musi o te części dbać i właśnie w tym właśnie celu powoływany jest zarząd lub zarządca. Ustawa o której wspomniałam wcześniej mówi, że odpowiada on za kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowanie jej na zewnątrz, a także w stosunkach pomiędzy poszczególnymi członkami.

Ponadto do jego obowiązków należy pobieranie opłat od właścicieli lokalów, prowadzenie dokumentacji, zapewnienie niezbędnych napraw i przeglądów technicznych oraz dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców na terenie nieruchomości. Co najmniej raz w roku, w ciągu pierwszych trzech miesięcy, zarządca musi zwołać zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej. Warto dodać, że nie może on sam podejmować wielu ważnych decyzji. Prawo do tego mają wszyscy właściciele lokalów, a dzieje się to za pośrednictwem uchwał przyjmowanych w drodze głosowania.

Zadania administratora

Czynności wykonywane przez administratora zawierają się w tych, za które odpowiada zarządca, jednak zakres jego kompetencji jest nieco węższy. Do jego głównych zadań należy dbanie zachowanie czystości w obrębie części wspólnych, pobieranie opłat od członków wspólnoty mieszkaniowej, prowadzenie korespondencji oraz organizowanie niezbędnych napraw. Warto jednak zaznaczyć, że nie podejmuje on samodzielnie decyzji, nie podpisuje umów ani dokumentów – za to odpowiedzialny jest zarząd.

Geraszek Nieruchomości jest firmą zajmującą się kompleksowym zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz administrowaniem na terenie całego Trójmiasta. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!